Szkolenie z Panem Markiem Podlewskim

20. listopada w Mikułowej na świetlicy odbyło się spotkanie, na którym Pan mgr inż. Marek Podlewski dzielił się z nami swoimi doświadczeniami.
Tematem przewodnim był – „Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pszczelej i ich wpływ na zdrowotność pszczół“