Pasieka “Bałkota”

Pasieka “Bałkota”
Marek Bałkota
Wilka 21
59-975 Sulików
tel. 503 116 338
Sprzedaż bezpośrednia: tak
Miody: wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy

Marek jest pasjonatem pszczelarstwa, który swoją przygodę z pszczołami rozpoczął w 2000 roku. Od tego czasu, jego zaangażowanie i oddanie tej dziedzinie zaowocowały uzyskaniem tytułu mistrza pszczelarskiego. Marek zyskał szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, które nieustannie poszerza i doskonali.

Początkowo Marek prowadził swoje gospodarstwo pszczelarskie na ramkach warszawskich, jednak z czasem, w poszukiwaniu bardziej efektywnych rozwiązań, przeszedł na ramki wielkopolskie. Obecnie zarządza 40 rodzinami pszczelimi, dbając o ich zdrowie i rozwój z najwyższą starannością.

Pasieka "Bałkota"

Marek Bałkota
Wilka 21
59-975 Sulików
tel. 503 116 338

Pasieka “Rostkowski”

Pasieka “Rostkowski”
Edmund Rostkowski
Wrociszów Dolny 4
59-970 Zawidów
tel. 720 323 121, 757 788 044
http://pasieka.rostkowski.info/
Sprzedaż bezpośrednia: tak
Miody: wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy

Edmund Rostkowski jest doświadczonym pszczelarzem, który prowadzi swoją pasiekę od 1985 roku. Jego pasja do pszczół i pszczelarstwa jest głęboko zakorzeniona, co widać w jego starannej prowadzonej pasiece. Edmund nie tylko dba o swoje pszczele rodziny, ale także wnosi innowacje do swojego gospodarstwa dzięki swoim zdolnościom technicznym.

Jego zacięcie techniczne zaowocowało stworzeniem profesjonalnej strony internetowej dla pasieki, dzięki czemu łatwiej można się z nim skontaktować i dowiedzieć się więcej o jego pracy. Edmund wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak drukarka 3D i wycinarka laserowa, aby ułatwić sobie codzienne zadania w pasiece. Jednym z jego wyjątkowych projektów jest waga pasieczna, którą sam zaprojektował i wykonał, co znacznie usprawnia monitorowanie stanu uli.

W pasiece Edmunda można również nabyć piękne świece z wosku pszczelego. W procesie ich tworzenia pomaga mu wnuczek Julian, co sprawia, że produkcja świec staje się nie tylko pracą, ale i rodzinną tradycją. Edmund cieszy się, że może przekazywać swoją wiedzę i pasję młodszemu pokoleniu.

Pasieka "Rostkowski"

Edmund Rostkowski
Wrociszów Dolny 4
59-970 Zawidów
tel. 720 323 121

Pomoc Starostwa w odbudowie pasiek pszczelich

Z przykrością informujemy, że nie wszystkie nasze pszczele rodziny przetrwały zimę w dobrej kondycji ☹️. Wielu pszczelarzy na naszym terenie donosiło o słabym przezimowaniu swoich uli, a niektórzy stracili nawet ponad połowę swoich pasiek 😢.

Dlatego też, nasz prezes Radosław Rodziewicz zwrócił się z prośbą o pomoc do Starosty Artura Bielińskiego w odbudowie pasiek najbardziej poszkodowanych pszczelarzy w naszym kole. Z ogromną wdzięcznością informujemy, że Starosta zdecydował się dofinansować zakup 50 rodzin pszczelich🐝💪‼️ Serdecznie dziękujemy za to wsparcie❤🌼‼️

Protest rolników i myśliwych

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu. Swoją obecnością wsparł protest rolników i myśliwych. Zorganizowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, razem z rolnikami z Niemiec i Czech.

Wsparcie protestującymi miało na celu znalezienie takich rozwiązań, które z jednej strony będą chronić środowisko naturalne, dążyć do zwiększenia bioróżnorodności lokalnych ekosystemów, a z drugiej strony nie będą drastycznym zagrożeniem dla opłacalności produkcji rolnej. Widzimy jak tani miód jest sprzedawany w hipermarketach. Miód sprowadzany jest głównie z Chin i Ukrainy, ale również z Rosji, Argentyny, Kuby… Duże firmy kupują te miody, ponieważ jest dużo tańszy niż od polskich pszczelarzy. Cena skupu polskich miodów w ubiegłym roku została mocno obniżona a nakłady na produkcję rosną.

Pszczelarze podobnie jak rolnicy nie są w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami a spadającym zyskiem. Obawiamy się zmniejszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa. Pszczelarze są mocno uzależnieni od zasiewów rolnych. Zwłaszcza upraw rzepaku. Rzepak jest pierwszym towarowym pożytkiem, który daje znaczne ilości pyłku oraz nektaru. Jeżeli rolnicy zaprzestaną upraw rzepaku, rodziny pszczele utracą cenne źródło pożytku. Dlatego podjęliśmy decyzje o wsparciu protestu naszych kolegów rolników. Jesteśmy świadomi jakie ryzyko niesie nieodpowiedzialne i ponadnormatywne stosowanie środków ochrony roślin. Zdajemy sobie sprawę, że brak opłacalności upraw roślin pyłko i miododajnych. Doprowadzi do całkowitego zaprzestania ich uprawy. Co bardzo niekorzystnie wpłynie na rozwój pszczelarstwa polskiego. Oczekujemy od naszych przyjaciół rolników. Wykonywania wszelkich zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem pestycydów i środków ochrony tak aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Chroniąc pszczoły i inne owady zapylające.

Uważamy, że wszelkie zmiany w uprawie rolnej powinny wynikać z dialogu, wzajemnego poszanowania i zrozumienia argumentów każdej ze stron. Nie mogą być jednostronnie narzucane, przez co ograniczać z dnia na dzień rentowność gospodarstw rolnych.

Pomoc na przezimowanie pni pszczelich

Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.).

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

Beneficjantem programu może być pszczelarz:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;
 • który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.
Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansową, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż wskazana w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu wynosi 80 mln zł na rok.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę budżetu programu na dany rok, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty budżetu programu na dany rok i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem wniosku o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, publikowana jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa.

W przypadku pytań dotyczących pomocy na przezimowanie pni pszczelich proszę o kontakt z Departamentem Wsparcia Krajowego pod nr tel. 22 318 48 50.

Szkolenie z Prof. Chorbińskim

Dziś mieliśmy ogromną przyjemność gościć Prof. dr hab. Pawła Chorbińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wykładzie poświęconym chorobom pszczół. Temat był niezwykle interesujący i pouczający – dowiedzieliśmy się o profilaktyce, rozprzestrzenianiu oraz skutecznym leczeniu różnych schorzeń, które dotykają nasze pasieki. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu i wspólnie podzielili się wiedzą na temat zdrowia naszych pszczół! 🐝🍯

Biesiada pszczelarska 2024

W miniony weekend nasze Koło Pszczelarskie zorganizowało biesiadę pszczelarską! Są to ostatnie chwile, kiedy pszczelarze mogą pomyśleć o tańcach… wiosną i latem to już im tylko pszczółki w głowie🐝 💃🏼🕺🏼 Impreza trwała do białego rana, a atmosfera była elektryzująca. 🎶 Dziękujemy wszystkim za udział i wspólnie stworzony pszczeli klimat! 🙌 Niech nadchodzący sezon przyniesie równie słodkie owoce, co ta fantastyczna noc! 🍯🎊

Pierwsze spotkanie w 2024

7. Stycznia 2024 odbyło się pierwsze w tym roku zebranie naszego Koła Pszczelarskiego. Przewodnim tematem był wykład kolegi Radka na temat podawania matek pszczelich i radzenia sobie w pasiece z rojeniem pszczół. Jak to u pszczelarzy (i nie tylko) bywa rozwinęła się burzliwa dyskusja na temat różnych metod, ich zalet i wad w zależności od położenia pasieki i posiadanej rasy pszczół (tak, są różne rasy pszczółek). To typowa sytuacja w środowisku pszczelarzy, każdy pszczelarz zdobywa swoje doświadczenia i opracowuje własne strategie, dostosowane do specyfiki swojej pasieki, warunków lokalnych i własnego podejścia do pszczelarstwa. Różnice zdań i wymiana doświadczeń są ważnym elementem rozwoju w tej dziedziny… a co najważniejsze młodzi pszczelarze mogli się przysłuchiwać i czerpać z wiedzy starszych kolegów!

Składki i opłaty 2024

 • Składka członkowska 60zł
 • ulowe 5zł od ula
 • Ubezpieczenie – termin do 29.02.2024
  • OC 7zł z 1 pasiekę tj. do 50uli
  • ubezpieczenie produktu 15zł za wszystkie ule
 • Biesiada pszczelarska 200zł od osoby – termin do 15.01.2024
 • Leki – termin do 29.02.2024
  • Apiwarol 65zl
  • Apivar 70zl
  • Biowar 75zł
  • Bayvarol 20zł