Wymieniamy doświadczenia

Wymieniamy doświadczenia. W tym dziale planujemy wymianę pszczelarskich doświadczeń naszych pszczelarzy w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pszczelarskiego, profilaktyki i leczenia chorób pszczelich itd.

W okresie jesienno-zimowym w ramach spotkań w Klubie Dyskusyjnym poruszane są tematy najbardziej interesujące naszych pszczelarzy.

Zwyczajowo spotkania takie odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 10-tej.

Kontener do przewozu pszczół.

Zdzisław Kozak

Jest to uzupełnienie artykułu, który ukazał się w numerze 1 "Pszczelarstwa" w 2011 roku na stronie 11.

Kontener do przewozu pszczół mieści 14 rodzin pszczelich w ulach snozowo-ramowych z poliuretanu. Załadunek i transport pozwala na samodzielną obsługę, która była głównym celem w podjęciu decyzji o jego budowie.

Kontener jest zbudowany z metalowego kształtownika zamkniętego o grubości ścianki 2 mm. Rama w stanie rozłożonym na pojedyncze elementy widoczna na fot. 1 powinna być szersza i dłuższa od powierzchni roboczej przyczepki o 20-25 mm, tak by zachodziła na blat roboczy na zakładkę na głębokość 20mm.

Przy listwach zewnętrznych widać w rogach ograniczniki, natomiast listwy wewnętrzne są uniesione o 20 mm w stosunku do ramy zewnętrznej, co powoduje lekkie nachylenie uli na zewnątrz kontenera ułatwiając pszczołom czyszczenie dennicy. Listwy wewnętrzne rozmieścić należy tak, by stanowiły oparcie dla dennicy uli. Na całej ramie umieszczone są ograniczniki z płaskownika szerokości 25 mm , grubości 4 mm, które mają za zadanie utrzymywać ule na ramie. Zagięte są w kształcie dużej litery L.

Szerokość ramy kontenera powinna pozwalać na swobodne poruszanie się między dwoma rzędami uli, a więc w czasie lotu pszczół nie stoimy na lini lotu, co by powodowało zakłócenie ich pracy. Listwy zewnętrzne to profil 60x40, listwy wewnętrzne 60x30.

Fot. 2, przyczepka do przewozu kontenerów resorowana na piórach od samochodu Żuk, plus jedno pióro dodatkowe i czterech amortyzatorach od samochodu Fiat 126 P.

Fot. 3 przedstawia moment wsuwania przyczepki pod kontener, należy zwrócić uwagę na składniki budowy nogi, która pozwala na regulację wysokości kontenera oraz w czasie tej operacji na szersze rozstawienie nóg. wymiary elementów nogi to profil 50x30, ścianka gr. 3 mm, długość 350 mm. Rura o średnicy 43 mm, długość 70mm. Rura na nogi o średnicy 33 mm, długość 700mm, nakrętka M-16, śruba blokująca nogę M-16.

Fot. 4 przedstawia zestaw przygotowany do transportu, spięty pasami zabezpieczającym.

Fot. 5 przedstawia kontener na pasieczysku, po lewej stronie u dołu na ziemi widać podnośnik od Fiat 125-P po przeróbce, tj. odcięta dolna stopka, na pozostały element profilu podnośnika nakładamy rurę, którą spawamy i od wolnego końca mocujemy szeroki płaskownik, który jest stopką.

Mistrz pszczelarz
Zdzisław Kozak
tel. 691-747-958

Opracował: Zdzisław Kozak