Nasze koło

Nasze koło. W tym dziale znajdują się podstawowe informacje o naszym kole, relacje z ważnych wydarzeń pszczelarskich z udziałem członków koła.

60-lecie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu

Andrzej Krasowski, Mieczysław Okoń

W miesięczniku "Pszczelarz Polski", maj 2009, w dziale "Co w ulach brzęczy..." ukazała się relacja z obchodów 60-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu. Poniżej tekst i zdjęcia z tej relacji.

Rok 2008 był dla zgorzeleckich pszczelarzy rokiem jubileuszowym, bowiem Powiatowe Koło Pszczelarzy obchodziło 60-lecie swojej działalności tu- na Ziemi po wiekach obcego panowania przywróconych Polsce. Do jubileuszu koło przygotowało się bardzo staranie. Zobowiązywała do tego bogata tradycja, aktywność członków naszego koła i wysoki poziom gospodarki pasiecznej, szczególnie w latach 70-tych i w ostatnich kilku latach po 2000 roku. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: prezydent PZP- Tadeusz Sabat, wiceprezydent PZP- Czesław Korpysa, Członek Zarządu PZP- Bazyli Chomiak, prezes Dolnośląskiego ZP- Janusz Trzcziński, prezes Regionalnego ZP w Legnicy - Alojzy Wacławek, prezes PZP w Jeleniej Górze - Stanisław Gibadło.

Na nasze święto przybyły delegacje pszczelarzy z zaprzyjaźnionych powiatowych kół z przezesami i pocztami sztandarowymi na czele. Gościliśmy delegacje z Głogowa, Legnicy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Świerzawy, Bolesławca i Lubania.

Uroczystość zaszczyciły nasze władze lokalne: starosta powiatowy, burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu. Gościliśmy również naszych sponsorów. Część oficjalną zainaugurował swoim wystąpieniem przezes Mieczysław Okoń, akcentując najważniejsze wydarzenia z historii 60-lecia naszego koła. Ważnym elementem było ukazanie dzisiejszego, naszego pszczelarstwa. Ponieważ działamy na pasie przygranicznym z Niemcami nasze działania muszą nadążać z wymaganiami odbiorców naszych produktów, a przede wszystkim przestrzegać normy unijne. Nasi koledzy, pszczelarze, często prezentują swoje produkty pszczelarskie na targach produktów rolnych organizowanych pod egidą Unii Europejskiej.

Najważniejszym wydarzeniem dla braci pszczelarskiej powiatu było nadanie sztandaru Powiatowemu Kołu Pszczelarskiemu w Zgorzelcu. Fundusze na sztandar uzyskaliśmy z środków własnych i od sponsorów. Dla upamiętnienia fundatorów poproszono sponsorów o wbicie w drzewiec sztandaru symbolicznych gwoździ. Gospodarze poszczególnych gmin i zaproszenie goście zabierając głos podkreślali znaczenie pszczelarstwa dla środowiska, dla podnoszenia produkcji rolnej oraz dla zdrowia ludności.

Kolejnym akcentem akademii było uhonorowanie wyróżniających się pszczelarzy odznaczeniami resortowymi i pszczelarskimi. Medalem Ks. Jana Dzierżonia uhororowano- Aleksandra Zienkiewicza, wieloletniego aktywnego działacza naszego koła, członka zarządu. Medalem "Zasłużony dla Rolnictwa" uhonorowano: Leszka Tumielewicza, laureata konkursów na "Wzorową Pasiekę Dolnego Śląska", Mieczysława Okonia, aktualnego prezesa koła, popularyzatora nowości w gospodarstwie pasiecznym, laureata drugiej nagrody w konkursie "Wzorowa Pasieka Dolnego Śląska". Złotą odznaką "Zasłużony dla Pszczelarstwa" uhonorowano: Antoniego Rutkowskiego, Brunona Andrzejaka i Władysława Czuprysia. Srebną odznaką "Zasłużony dla Pszczelarstwa" uhonorowano: Andrzeja Grzmielewicza, burmistrza miasta i gminy Bogatynia, Tadeusza Łowickiego, burmistrza miasta i gminy w Pieńsku, Józefa Downara, Edmunda Rostkowskiego, Stanisława Balagę, Wacława Owsianika i Kazimierza Moździerza. Brązową odznaką "Zasłużony dla Pszczelarstwa" uhonorowano: Romana Mielnika, Marcina Gęsickiego, Marka Przybysza, Władysława Romańczka i Józefa Winnickiego.

W imieniu wszystkich wyróżnionych za przyznanie odznaczeń podziękował Aleksander Zienkiewicz

Po krótkiej przerwie poczty sztandarowe, zaproszeni goście i pszczelarze z rodzinami uformowali kolumnę pochodu, którą poprowadziła Orkiestra Górnicza Kopalni "Turów" ulicami miasta do kościoła pod wezwaniem św. Bonifacego. Uroczystą Mszę św. celebrował kapelan pszczelarzy diecezji legnickiej ks. Mosiewicz, w asyście ks. dziekana Macieja Wesołowskiego. Podczas Mszy św. został dokonany akt poświęcenia sztandaru. Tradycyjnie delegacje pszczelarzy z zaprzyjaźnionych kół uczestniczących w uroczystości, oraz pszczelarze z poszczegółnych gmin powiatu złożyli dary ołtarza. Ksiądz Mosiewicz, kapelan pszczelarzy wygłosił pouczającą, zarówno dla pszczelarzy jak również uczestniczących w Mszy wiernych, homilię. Wiedza fachowa księdza kapelana podana w przystępnej formie wysłuchana była z dużą uwagą i zainteresowaniem. Bardzo emocjonalne i sugestywne słowo do pszczelarzy wygłosił wiceprezydent PZP, Czesław Korpysa. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami dla pszczelarzy i ich rodzin.

Po Mszy św. wszyscy spotkali się na uroczystym obiedzie w restauracji "Kameralna". Dyskusjom w gronie przyjaciół nie było końca. Wspominano swoje trudne początki prowadzenia pasieki i kolejne etapy przeobrażeń i postępu w gospodarce pasiecznej. Wznoszone toasty okolicznościowe akcentowały ważną rolę jaką pełnią pszczelarze w kszałtowaniu harmonii w przyrodzie, a braci pszczelarskiej gratulowano osiągnięć, życzono pomyślności w życiu.

Prezydent PZP Tadeusz Sabat w toaście podkręślił z zadowoleniem wzmożoną aktywność pszczelarzy wobec rosnących wyzwań, dobrze zorganizowanej i kierowanej pracy organizacji pszczelarskich oraz nakreślił perspektywy pszczelarstwa na najbliższą przyszłość.

Na zakończenie naszego świątecznego dnia prezes Mieczysław Okoń podziękował delegacji PZP na czele z Prezydentem Tadeuszem Sabatem, delegacjom zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich, staroście powiatowemu, burmistrzom i wójtom z poszczególnych gmin naszego powiatu, naszym sponsorom, a przede wszystkim przybyłym pszczelarzom wraz z rodzinami na naszą uroczystość.

Z pszczelarskim pozdrowieniem
Mieczysław Okoń

Opracował: Andrzej Krasowski, Mieczysław Okoń