Liberec - dzień pszczoły

Przerób wosku na węzę

Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu
POWIATOWE KOŁO PSZCZELARZY W ZGORZELCU

Koło prowadzi zbiórkę wosku do przerobu na węzę pszczelą, za kilogram przerobienia wosku na węzę członek koła płaci 8,00 zł. Nadwyżki wosku koło skupuje po 30,00zł za kg. Dla członków koła węza jest sprzedawana po 45,00zł za kg. Informujemy że węza jest wykonywana na profesjonalnej linii produkcyjnej, która posiada autoklaw, co daje pełną gwarancję pozbycia z wosku : bakterii, sporów chorobotwórczych.

PETYCJA

Zawidów 20.01.2014r.

Powiatowe Koło Pszczelarzy
w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec
Jerzmanki 126.

PETYCJA

Zwracamy się do wszystkich kół pszczelarskich zrzeszonych w polskim związku pszczelarskim, stowarzyszeń pszczelarskich oraz do pszczelarzy nie zrzeszonych o poparcie naszego apelu.
Nasz apel ma na celu wprowadzenie systemu dopłat dla pszczelarzy do każdej rodziny pszczelej, podobnie jak ma wiele krajów unii europejskiej .
Pszczelarstwo jest niezwykle ważną częścią polskiego rolnictwa. Dlatego też, bardzo istotne jest aby pszczelarze, otrzymywali godne wsparcie i aby środki finansowe trafiały bezpośrednio do osób zajmujących się pszczelarstwem.
Prosimy o zbieranie podpisów i przesyłanie ich do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes Koła
Radosław Rodziewicz

W załączeniu druk petycji w formacie pdf, który po wydrukowaniu i wypełnieniu należy przesłać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Petycja do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracował: Mieczysław Okoń

Spotkanie noworoczne 2014

W dniu 4.01.2014r odbyło się spotkanie noworoczne pszczelarzy z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu z żonami i władzami samorządowymi z powiatu Zgorzeleckiego na które, przybyli wszyscy wójtowie, burmistrzowie z starostą powiatu Arturem Bilińskim na czele.
Prezes koła Radek Rodziewicz przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie, złożył życzenia i w dalszej części swojego wystąpienia omówił problemy, jakie napotykają pszczelarze.Po wystąpieniu prezesa koła głos zabrał Starosta Powiatu który, złożył życzenia dla pszczelarzy, podziękował za kilkadziesiąt słoików miodu otrzymanych od pszczelarzy z powiatowego koła i które, przekazano dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszego powiatu.
Po wystąpieniu starosty głos zabrali zaproszeni wójtowie i burmistrzowie którzy, złożyli życzenia dla pszczelarzy i ich rodzin, życzyli dużo zdrowia dla pszczelarzy i pszczół bo jak podkreślali z naszych wspólnych spotkań dużo wiedzą o problemach jakie trapią nasze pszczoły.

Po wystąpieniach starosta, burmistrzowie i wójtowie ustawili się do pamiątkowego zdjęcia na tle sztandaru Powietowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu.W spotkaniu wzieła udział redaktorka prasy wojewódzkiej Paulina Gadomska i zamieściła artyluł z tego spotkania w Gazecie Wojewódzkiej.Po oficjalnych wystąpieniach, przystąpiono do biesiadowania przy syto zastawionych stołach, dalej zebrani bawili się do późnych godzin przy muzyce i śpiewie prowadzącego przez Aleksandra Gasika, członka zespołu "Jarzębina" z Zawidowa.


Opracował: Mieczysław Okoń

Trojeść, przegorzan

Kolega Mieczysław Okoń ma do dyspozycji nasiona trojeści amerykańskiej i przegorzanu kulistego. Każdy pszczelarz może bezpłatnie zebrać sobie nasiona powyższych roślin. Chętni proszenie są o telefoniczny kontakt: 75 77 88 450.
Trojeść amerykańska jest rośliną wybitnie miododajną, po wysianiu i posadzeniu rośnie i rozrasta się poprzez kłącza nawet 20 lat.

Przegorzan kulisty rownież ma wysoką wydajność nektaru, pyłku. Kwitnie zwykle w okresie między lipą a nawłocią. Na jednej kuli kwiatowej "pasie się" zwykle kilka pszczół. Obie rośliny przydatne są do obsadzania różnych nieużytków, raz posadzone, posiane nie wymagają później opieki.

Rozpoczęcie sezonu 2013

20.05.13Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu

W dniu 12.05.2013 zorganizowało rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego w Gospodarstwie Pasiecznym Izabeli i Leszka Tumielewiczów w Żarkach Średnich.
W spotkaniu uczestniczyli pszczelarze z PKP w Zgorzelcu oraz zaproszeni goście: prezesi kół pszczelarskich z sąsiadujących powiatów, prezes Regionalniego Związku Pszczelarzy z J. Góry Halina Franków, redaktor z Gazety Wojewódzkiej, starosta powiatu zgorzelckiego oraz wszyscy wójtowie i burmistrzowie z powiatu.
Spotkanie umilała muzyka i śpiewy członka zespołu Jarzębina z Zawidowa.
Prezes PKP Radosław Rodziewicz otworzył spotkanie wystąpieniem, w którym omówił problemy pszczelarstwa, sposoby poprawy warunków pszczelarstwa w porozumieniu z władzami powiatowymi. Zwrócił szczególną uwagę na wycinanie drzew miododajnych i nowych nasadzeń.
W dyskusji zabrali głos wszyscy samorządowcy i prezes RZP w J. Górze. Każdy z przemawiających deklarował pomoc dla pszczelarzy.


Po wystąpieniach przy suto zastawionych stołach i miodzie pitnym wyprodukowanym przez naszego pszczelarza rozpoczęła się dyskusja na tematy pszczelarskie.

W czasie biesiady pszczelarze, którzy się zajmują myśliwstwem podali upolowanego i smacznie przyrządzonego dzika.


Przy muzyce, śpiewie i tańcach wszyscy się bawili do późnych godzin.
Spotkanie zostało opisane w prasie wojewódzkiej. Niżej przedstawiamy artykuł z prasy jaki się ukazał.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy na DZIEŃ PSZCZOŁY w Czechach 25.05.2013 (sobota), miejscowość Oldrichov v Hajich.Opracował: Mieczysław Okoń

Dwa związki pszczelarskie w Zgorzelcu

Od bieżącego roku działają na terenie powiatu Zgorzelec dwie organizacje pszczelarskie:

Pszczelarze szukający informacji o swojej organizacji proszeni są o korzystanie z następujących adresów stron internetowych:

Informacje!

W 2013 roku będą obowiązywać następujące składki:

  • Składka członkowska - 40zł
  • Składka od rodziny pszczelej - 3zł
  • Ubezpieczenie pasiek będzie realizowane z funduszy koła

Leczenie pszczół

Baywarol - 3.92zł/szt (w opakowaniu 10 sztuk)
Apiwarol 1.89zł/szt.
Biowar 500 - 5.50zł/szt. (w opakowaniu 10 sztuk)
Zamawiać należy całe opakowania.

Ogłoszenia

26.02.2013Uwaga, skradziono 4 ule

Uwaga!
Pani Halinie Mowczan skradziono cztery ule, na zdjęciu poniżej oznaczone strzałkami.
Ule wyremontowane, świeżo pomalowane.
Koleżanki i koledzy, prosimy o czujność, obserwację otoczenia, czy nie pojawiły się nowe ule, czy nie było ofert okazyjnego kupna uli. Wszelkie informacje prosimy przekazywać pani Halinie Mowczan, tel. stacj. 757757679 kom. 664896489

Dwa związki pszczelarskie w Zgorzelcu

Od bieżącego roku działają na terenie powiatu Zgorzelec dwie organizacje pszczelarskie:

Pszczelarze szukający informacji o swojej organizacji proszeni są o korzystanie z następujących adresów stron internetowych:

Informacje!

W 2013 roku będą obowiązywać następujące składki:

  • Składka członkowska - 40zł
  • Składka od rodziny pszczelej - 3zł
  • Ubezpieczenie pasiek będzie realizowane z funduszy koła

Leczenie pszczół

Baywarol - 3.92zł/szt (w opakowaniu 10 sztuk)
Apiwarol 1.89zł/szt.
Biowar 500 - 5.50zł/szt. (w opakowaniu 10 sztuk)
Zamawiać należy całe opakowania.

Nowości strony

01.03.2013Klub dyskusyjny


Klub dyskusyjny. Okres jesienno-zimowy to okres spotkań szkoleniowych pszczelarzy w ramach Klubu Dyskusyjnego. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10-tej.

Zarząd Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu zaprasza wszystkich swoich członków na cykliczne spotkania klubowe naszego koła. Spotkania odbywać się będą w Gimnazjum w Jerzmankach, budynek naprzeciw kościoła.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w spotkaniach klubowych.

Komunikaty, ogłoszenia

Komunikaty. Tu mamy miejsce na komunikaty, ogłoszenia związane z pracą naszego koła pszczelarskiego. Właśnie na tej stronie się znajdujesz.

Nasze koło


Nasze koło.
Tu znajdują się podstawowe informacje o Powiatowym Kole Pszczelarzy w Zgorzelcu, historii pszczelarstwa na Ziemi Zgorzeleckiej, nasz sztandar, relacje z ważnych wydarzeń z udziałem naszych pszczelarzy.  Więcej…

Wymieniamy doświadczenia


Wymieniamy doświadczenia.
Oto miejsce wymiany pszczelarskich doświadczeń, wiedzy członków koła. Gospodarka pasieczna, sprzęt pszczelarski, leczenie chorób pszczelich i inne.   Więcej…

Nasze pasieki


Nasze pasieki.
Tu mamy mini strony, wizytówki niektórych pasiek, których właścicielami są członkowie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu. Poszczególni pszczelarze przedstawiają tu swoje pasieki, swoje osiągnięcia.   Więcej…

Nasza ofertaNasza oferta.
Tu możemy zapoznać się z ofertą handlową naszych pszczelarzy, również ogłoszenia naszych pszczelarzy (wymiana, sprzedaż, zakupy) sprzętu, literatury itd.   Więcej…